REFERENCE2019-05-06T09:39:57+00:00

REFERENCE

Centroslavija DOO u dugogodišnjem poslovanju stekla je veliki broj kupaca i klijenata.


Neki od njih su:


Luka Bar, Željeznički prevoz, Željeznička infrastruktura,Uprava za šume,J.P. Nacinalni parkovi, Rudnik uglja PV,CEDIS, KAP, RTCG, Vojska Crne Gore, MUP Crne Gore, Domovi zdravlja, Zavod za hitnu medicinsku pomoć,Vatrogasne jedinice, Klinički centar Crne Gore, Opštinske službe: Parking servis, Komunalna policija, kao i mnoge druge javne i privatne kompanije.

TELEFON

+382 (0)20 225 351 FAX

EMAIL

info@centroslavija.com

RADNO VRIJEME

7:00h – 15:00h

TELEFON

+382 (0)20 225 351 FAX

EMAIL

info@centroslavija.com

RADNO VRIJEME

7:00h – 15:00h